”Det ska inte kosta mer att bygga både vackra och klimatsmarta hus”

”Det ska inte kosta mer att bygga både vackra och klimatsmarta hus”

Reformhus vill reformera sättet att bygga. Med unik byggteknik, hantverk och tekniskt kunnande levererar de skräddarsydda lågenergihus över hela Sverige. Vi har pratat med Stefan Sigesgård, VD på Reformhus, som menar att det inte ska kosta mer att bygga både vackra och klimatsmarta hus.

Vad skiljer ett lågenergihus från ett ”vanligt hus”?

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än vad gällande byggnorm kräver. Har man ännu högre ambition gällande energiförbrukning kan man bygga passivhus, nollenergihus eller plusenergihus. För samtliga lågenergihus gäller det att väggar, fönster och dörrar är välisolerade och håller en hög lufttäthet. Det krävs också att det finns ett system för återvinning av värmen i huset.

Hur jobbar ni för att leverera lågenergihus av högsta kvalitet?

Reformhus har ett unikt sätt att bygga ytterväggar. Istället för att spika ihop en träregelstomme som isoleras med stenull, så utgår konstruktionen från isolermaterialet PIR. PIR-skivor limmas ihop till ett väggblock och därefter läggs blocket i en fräsportal som fräser ur spår för träreglar, fönster och dörrar.  Sedan limmas och skruvas den bärande träregelstommen in i väggblocket. Det ger en konstruktion utan köldbryggor. Dessutom har PIR bra egenskaper både vad gäller fukt och brand.

Tack vare PIR:ens höga isolervärde får vi en vägg som är 15% tunnare men har 25% bättre isolervärde än branschgenomsnittet. Det ger mer boyta på samma byggyta och lägre driftskostnader för värmen.

Berätta mer om PIR, vad betyder det och hur fungerar det?

PIR är en polyuretanbaserad härdplastskiva med slutna celler. Den har använts under drygt 40 år i konstruktioner som kräver tunna konstruktioner med hög isolerförmåga, tex frysboxar och kylskåp. PIR används nu alltmer inom byggindustrin för att möta högre myndighetskrav på energiförbrukning samt för att minska driftskostnaderna för värmen. Generellt kan man säga att PIR tar marknadsandelar från stenull för att den har bättre isolerförmåga och fuktegenskaper, och från cellplast för att den har bättre brandegenskaper.

Kan man bygga lägenheter med samma princip?

Reformhus kommer under året att tillverka och leverera ca 160 bostäder. Av dessa är ca en femtedel villor och fyra femtedelar lägenheter i upp till två våningar. Det är naturligtvis lika viktigt att bygga klimatsmart när det gäller lägenheter, och efterfrågan är därför hög även inom detta segment. Vi är stolta över att vi lyckas kombinera byggnation av klimatsmarta bostäder med låga byggkostnader. Vår utgångspunkt är att det inte ska kosta mer att bygga ett lågenergihus, och det klarar vi.

Hur samarbetar ni med externa arkitekter och entreprenader?

Vårt byggsystem är mycket flexibelt eftersom vi inte har förbestämda modulmått i tillverkningen. Det gör att våra produkter är attraktiva för den som vill bygga lågenergihus med hög arkitektonisk nivå. Vi har samarbetat med en lång rad av Sveriges främsta arkitekter. Som exempel ska vi mot slutet av året leverera 12 lägenheter till Nättraby utanför Karlskrona. Området är ritat av Wingårdhs Arkitekter och entreprenör är JSB.

Det har varit en utmaning att introducera ett nytt byggsystem på marknaden. Byggbranschen är konservativ och något misstänksam mot nya lösningar. Men vi möter idag mest nyfikenhet och positiva reaktioner när vi visar fördelarna med vårt sätt att bygga. Det har också hjälpt till att vi fått förmånen att leverera till stora aktörer som Riksbyggen, Midroc och Ikano Bostad.

Reformhus vill vi reformera sättet att bygga, och vi är på god väg att visa att det inte kostar mer att bygga både vackra och klimatsmarta hus.  Text: Redaktion@voidmagazine.se
Bild: Reformhus

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *